T e a c h e r  T r a i n i n g  P r o g r a m

PSC-LOGO.jpg

We are the home for PSC - Pilates Stports Center, a leading American school for Pilates Teacher Training programs.

At the moment we only hold certification programs in Hebrew.

בית הספר האמריקאי PSC הוא מהמובילים בארצות הברית. אלה בן אהרון, מורה בכירה מטעם בית הספר (2006) מעבירה הכשרות מורים וסדנאות מקצועיות בשיתוף עם סטודיו נעים מאז 2011. צוות בית הספר בארץ; נטלי אהרון, שקד גורפינקל-כהן ושמרית זיו, מור ברגמן ואביגיל מייזל.

 

הגישה של PSC שמה במרכז את יכולת ההתבוננות בגופו ויכולתו של המתאמן האינדיבידואל, כמו גם ההבנה של ההתנהלות הקולקטיבית הרווחת בזמנים אלו. המתודולוגיה מנווטת על ידי הבנה מעמיקה של מטרת התרגיל, בתוך הקונטקסט של עקרונות הפילאטיס וביומכניקה של הגוף. בית הספר מעודד הכירות מעמיקה עם הרפרטואר הקלאסי - כשורש שיש להכות על מנת לפרוש כנפיים של יצירה ומעוף עכשוויים. הכלים שבית הספר מקנה, בשילוב המתודולוגיה המכוונת והשפה המדייקת,  מהווים תלם ברור בתוכו אפשר למצוא חופש לחקור וליצור יש מאין. חשוב לנו לחנך מתרגלים ומורים רגישים וחושבים... שלא רק יודעים ״מה״ לעשות... אלא בעיקר ״למה״ ו״איך״. 

קורס המורים - מזרן ומכשירים - הינו מקיף ועדכני, התואם את הסטנדרטים של ארגון ה PMA

הקורס בנוי משיעורים פרונטליים, תרגול עצמי וכולל סטאז׳ מעמיק

הקורס הינו קורס בוטיק – אווירה אינטימית ויחס אישי,  כמות התלמידים מוגבלת ל 12 בלבד

הגישה של ביה״ס היא גישה שיקומית, דרך הבנה מעמיקה של ביומכניקה ואבחוני יציבה

חומר הלימוד מבוסס על הרפרטואר קלאסי בשילוב ווריאציות עכשוויות ושינויים מקלים

ום פתוח - 

השתתפות ביום פתוח לקראת הקורסים הינה הכרחית כתנאי קבלה.

כתבו לנו ונשמח להזמין אתכם ליום הפתוח עבור הקורס הרלוונטי.

קורס מזרן: 

תוכן המפגשים הפרונטליים       דרישות הקורס והסטאז׳ - מזרן       תנאי קבלה

תעודת הסמכה       עלויות       כרטיסיות קורס ומנוי מוזל        תנאי תשלום ומדיניות ביטול     

קורס מכשירים: 

תוכן המפגשים הפרונטליים       דרישות הקורס והסטאז׳ - מכשירים      תנאי קבלה

תעודת הסמכה       עלויות       כרטיסיות קורס ומנוי מוזל       תנאי תשלום ומדיניות ביטול     

הקורסים הבאים:

קורס מכשירים / תל אביב   •   4 באוקטובר, 2021 - 2 במאי, 2022  /   שני 13:00-17:00

קורס מזרן / תל אביב   •   10 באוקטובר, 2021 - 23 בינואר, 2022   /   ראשון  12:30-16:30

קורס מזרן / חיפה   •   18 באוקטובר, 2021 - 24 בינואר, 2022   /   שני  9:00-14:15

קורס מזרן / תל אביב   •   10 בדצמבר, 2021 - 18 במרץ, 2022   /   שישי  13:00-17:00

 

 

קורס מורי פילאטיס   מ ז ר ן

תוכן המפגשים הפרונטליים

·       לימודי אנטומיה, אנטומיה יישומית

·       פילוסופיה ועקרונות הגוף

·       אבני-יסוד (fundamentals) והבנה ביומכנית

·        רפרטואר המזרן; ביצוע קלאסי ועכשווי

·       תרגילי הכנה, שינויים מקלים, ווריאציות מאתגרות

·        שימוש באביזרים קטנים כעזר וכאתגר

·       אבחוני יציבה, והתאמת תכנית עבודה פרטנית

·       בניית מערכי שיעור

·       התנהלות מול קבוצה, או שיעור פרטי

·       שני בחנים + שני מבחנים מעשיים 


דרישת נוכחות ותרגול במהלך הקורס

קורס רגיל       / 14 מפגשים של 4 שעות, פעם בשבוע
                       במהלך הקורס נדרש תרגול של לפחות שיעור מזרן אחד בשבוע, בסטודיו נעים במזא״ה (לא כלול במחיר הקורס)

קורס אינטנסיב / 10 מפגשים של 4 שעות, פעמיים בשבוע
                       במהלך הקורס נדרש תרגול של לפחות שיעור אחד בשבוע, בסטודיו נעים במזא״ה (לא כלול במחיר הקורס)

                          * קורס האינטנסיב מיועד לתלמידים מתקדמים בעלי נסיון עשיר בתרגול ו/או הוראה

 

דרישות הסטאז׳ לקורס המזרן

·       25 שעות של צפייה ו/או התלמדות עם מורה מוסמך 

·       25 שעות של הוראת פילאטיס (משפחה/חברים/חברים לכיתה) 

·       5 שעות כאסיסטנט למורה מוסמך 

·       5 שעות של תרגול פילאטיס מזרן לקורס רגיל, 10 שעות לאינטנסיב (לא כלול במחיר הקורס)

·       5 שעות של תרגול פילאטיס מכשירים,  (לא כלול במחיר הקורס)

·       10 אבחוני יציבה ובניית תכנית אימונים 

·       2.5 שעות של כתיבה ותיעוד (פרוייקט 10)

·       2.5 שעות של מחקר פתולוגי 

·       5 שעות של צפייה בוידאו

 

 

תנאי קבלה

·       קורס מזרן - 30 שעות נסיון בפילאטיס ו/או נסיון מתועד בעבודת גוף מאסכולות שונות

·       השתתפות ביום פתוח כמבחן קבלה (שיעור ושיחה)

תעודת הסמכה

תעודת ההסמכה מוענקת רק לאחר שהתלמיד עמד בהצלחה במשימות, מבחנים ודרישות הסטאז׳. בוגרי קורס המזרן רשאים ללמד אך ורק פילאטיס מזרן. התעודה המונפקת על ידי בית הספר PSC היא תעודה באנגלית ומכובתד ברחבי העולם.

 

עלויות הקורס

קורס מזרן - 5100 ש״ח
400 ש״ח לספרי אנטומיה
150 ש״ח דמי הרשמה

** הנחה לסטודנטים, חברי אמ״י, חיילים משוחררים ומורי הסטודיו
** פתיחת קורס מותנית במינימום של 6 תלמידים

 

אפשרויות מוזלות למימוש התרגול העצמי במהלך הקורס והסטאז׳

כרטיסיית שיעורים למהלך קורס המזרן בסטודיו נעים במזא״ה: 420 ש״ח עבור 14 שיעורי מזרן לתרגול במהלך הקורס  
כרטיסיית שיעורים למימוש שעות הסטאז׳ בסטודיו נעים: 350 ש״ח עבור 10 שיעורים (מזרן ומכשירים, תקף לשנה)

מנוי חדשי מוזל בסטודיו נעים במזא״ה - לכל התלמידים והבוגרים של PSC:
מנוי מזרן 285 ש״ח / מנוי מכשירים 400 ש״ח


תנאי תשלום ומדיניות ביטול

·       דמי ההרשמה בעלות של 150 ש״ח, מיועדים לשמירת מקום בקורס - ולא יוחזרו

·       שכר הלימוד ישולם לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד תחילת הקורס

·       היה והתלמיד מבטל את השתתפותו עד 10 ימים לפני תחילת הקורס – שכר הלימוד יוחזר

·       ביטול  סמוך למועד תחילת הקורס או לאחר המפגש הראשון - כרוך בעלות של 500 ש״ח, והחזרת ספרי הלימוד לבית הספר.
        לאחר מכן, לא יוחזר שכר הלימוד.

·       במקרה של אירוע המונע המשך השתתפות, יוכל התלמיד לעבור את הקורס במועד עתידי

 

 

•••••

קורס מורי פילאטיס  מ כ ש י ר י ם

 

תוכן המפגשים הפרונטליים

·       לימודי אנטומיה, אנטומיה יישומית

·       פילוסופיה ועקרונות הגוף

·       אבני-יסוד (fundamentals) והבנה ביומכנית

·       רפרטואר המכשירים; ביצוע קלאסי ועכשווי

·       תרגילי הכנה, שינויים מקלים, ווריאציות מאתגרות

·        שימוש באביזרים קטנים כעזר וכאתגר

·       אבחוני יציבה, והתאמת תכנית עבודה פרטנית

·       בניית מערכי שיעור

·       התנהלות מול קבוצה, או שיעור פרטי

·       ארבעה בחנים + שני מבחנים; עיוני ומעשי
 

דרישות נוכחות ותרגול במהלך הקורס

30 מפגשים של 4 שעות, פעם בשבוע
במהלך הקורס נדרש תרגול של לפחות שיעור אחד בשבוע, בסטודיו נעים במזא״ה (לא כלול במחיר הקורס)

 

 

דרישות הסטאז׳ - קורס מורי מכשירים

·       10 שעות תרגול פילאטיס מכשירים (לא כלול במחיר הקורס)

·       10 שעות סופרוויז׳ן – עם מורה מצוות הקורס (כלול במחיר הקורס)

·       30  שעות של צפייה ו/או התלמדות עם מורה מוסמך

·       60 שעות סטאז’ של הוראת פילאטיס (משפחה/חברים/חברים לכיתה)

·       15 אבחוני יציבה ובניית תכנית אימונים

·       10 שעות כאסיסטנט למורה מוסמך

·       5 שעות של כתיבה ותיעוד - פרוייקט 10 (2x)

·       5 שעות של מחקר פתולוגי (שתי פתולוגיות)

·       5 שעות של צפייה בוידאו

תנאי קבלה

·       קורס מכשירים - מותנה בתעודת הוראה בפילאטיס מזרן ממוסד מוכר

·       השתתפות ביום פתוח כמבחן קבלה (שיעור ושיחה)


 

תעודת הסמכה
תעודת ההסמכה מוענקת רק לאחר שהתלמיד עמד בהצלחה במשימות, מבחנים ודרישות הסטאז׳. התעודה המונפקת על ידי בית הספר PSC היא תעודה באנגלית ומכובדת ברחבי העולם.


עלויות הקורס
קורס מכשירים בלבד - 7600 ש״ח
400 ש״ח לספרי אנטומיה
150 ש״ח דמי הרשמה

** הנחה משמעותית לאלה שירשמו לקורס מקיף - מזרן ומכשירים - במהלך אותה שנה קלנדרית.

** הנחה לסטודנטים, חברי אמ״י, חיילים משוחררים ומורי הסטודיו
** פתיחת קורס מותנית במינימום של 6 תלמידים

 

אפשרויות מוזלות למימוש התרגול העצמי במהלך הקורס והסטאז׳
כרטיסיית שיעורי מכשירים במהלך הקורס בסטודיו נעים במזא״ה: 1050 ש״ח / 30 שיעורי מכשירים בלבד (תקף לשנה)

כרטיסיית שיעורים למימוש שעות הסטאז׳ בסטודיו נעים: 350 ש״ח ל-10 שיעורים (תקף לשנה)
מנוי חדשי מוזל בסטודיו נעים במזא״ה - לכל התלמידים והבוגרים של PSC:
מנוי מזרן 285 ש״ח / מנוי מכשירים 400 ש״ח


תנאי תשלום ומדיניות ביטול

·       דמי ההרשמה בעלות של 150 ש״ח, מיועדים לשמירת מקום בקורס - ולא יוחזרו

·       שכר הלימוד ישולם לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד תחילת הקורס

·       היה והתלמיד מבטל את השתתפותו עד 10 ימים לפני תחילת הקורס – שכר הלימוד יוחזר

·       ביטול  סמוך למועד תחילת הקורס או לאחר המפגש הראשון - כרוך בעלות של 500 ש״ח, והחזרת ספרי הלימוד לבית הספר.
        לאחר מכן, לא יוחזר שכר הלימוד.

·       במקרה של אירוע המונע המשך השתתפות, יוכל התלמיד לעבור את הקורס במועד עתידי

 

שאלות בנושא הכשרת המורים?

כתבו לנו ונשמח לענות!